Vaak is een eigen onderneming een droom, die maar door een enkeling wordt waargemaakt. Het opstarten van een onderneming doe je niet zomaar, daar komt veel bij kijken. Vaak begint de ondernemer met een vaag idee, waaraan eerst nog eens stevig geschaafd moet worden, daarna kan begonnen worden met het analyseren van de haalbaarheid van het plan. Als het plan haalbaar is zal gekeken moeten worden naar de financierbaarheid en de juridische vorm. Zodra al deze “lichten” op groen staan kan de formele stap naar de opstart gemaakt worden.

Daarna komt het inrichten van de organisatie en de administratie aan de orde. De administratie dient te voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. Ook de eerste facturatieronde verdient aandacht omdat de verkoopfactuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen.

Dimenio Financial Control kan u helpen bij het opstarten van uw onderneming. Dat kan op diverse wijzen:

-          Het fungeren als klankbord;
-          Het uitwerken van de eerste plannen;
-          Het doorrekenen van de financiële haalbaarheid;
-          Hulp bij het verkrijgen van financiering;
-          Het helpen bij het kiezen van de juiste juridische vorm;
-          Het helpen bij het opstarten van het bedrijf en het regelen
           van de formaliteiten;
-          Advies ten aanzien van de belastingaspecten;
-          Hulp bij het inrichten van de organisatie en boekhouding
Ga goed voorbereid aan de slag zodat u zoveel mogelijk de risico’s binnen de perken houdt en u niet onbewust onverantwoorde risico’s neemt. Dimenio Financial Control kan u daarbij uitstekend van dienst zijn.