Een onderneming van nieuw kapitaal voorzien of overdragen in andere handen begint met het opstellen van een financieringsmemorandum of een informatiememorandum. Daarin wordt op beknopte wijze de informatie van uw onderneming weergegeven in een format die aansluit bij de wensen van financiers en overnamepartijen.

Daarna begint het spel met banken, financiers en eventuele overnamepartijen.  Dimenio Financial Control beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten waarmee u uw voordeel kunt doen,  met name als het gaat om een herfinanciering, participatie of verkoop van uw onderneming.