Eens in de zoveel tijd komt u er mee in aanraking: Het maken van een ondernemingsplan (of businessplan) en / of het maken van een financiŽle prognose. Vaak vragen de zogenaamde stakeholders (zoals o.a. de bank, eventuele mede-aandeelhouders, klanten, leveranciers) om deze informatie. Omdat u veelal de plannen in u hoofd heeft zitten lijkt het niet moeilijk om deze aan het papier toe te vertrouwen.

Toch blijkt uit ervaring dat het niet eenvoudig is om op een voor anderen heldere wijze de plannen, die u met uw onderneming heeft, gestructureerd uit te werken in een businessplan. Ook vragen banken vaak daarbij om een betrouwbare financiŽle prognose, die uit meer bestaat dan alleen een exploitatieprognose.
Dimenio Financial Control kan u helpen bij het opstellen van een businessplan. Enerzijds kunnen wij de ďpenĒ hanteren en u helpen met het maken van de juiste strategische keuzes, die wij dan vervolgens beschrijven in het businessplan. Anderzijds kunnen wij u begeleiden, zodat u het plan schrijft.

Een vergelijkbare aanpak geldt ook voor het opstellen van financiŽle prognoses. Wij kunnen uw prognoses beoordelen maar kunnen deze ook samen met u opstellen.
Als wij deze voor u opstellen dan zal deze bestaan uit een prognose van de exploitatie, balans en de liquiditeit, zodat u weet wanneer in de toekomst welke financieringsbehoefte ontstaat.